فرماندار رفسنجان گفت: این پیام را از آزادسازی خرمشهر می‌گیریم که با پیروی از منویات رهبری و همه ارکان نظام بر دشمن پیروز خواهیم شد و بار دیگر عزت ملت ایران حفظ خواهد شد.

به گزارش “روراستی” مجید فصیحی‌هرندی عصر امروز در حاشیه مراسم گلباران و غبارروبی گلزار شهدا به مناسبت گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر اظهار داشت: جنگ هشت ساله نقشه شوم دشمنان بود و با اشغال خرمشهر ذائقه مردم ایران تلخ شد.

وی بیان داشت: آزادسازی خرمشهر روحیه خاصی برای مردم ایران به وجود آوررد البته من در آن زمان در اسارت بودم اما در عراق که بودیم از خبر آزادسازی خرمشهر خیلی خوشحال شدیم.

فرماندار رفسنجان تصریح کرد: ازادسازی خرمشهر می‌تواند الگویی باشد در این جنگ اقتصادی سیاسی و تهدید نظامی که آن روزها با تمام سختی‌هایی که بود مقاومت کردیم و پیروز شدیم.

وی خاطرنشان کرد: این پیام را از آزادسازی خرمشهر می‌گیریم که با پیروی از منویات مقام معظم رهبری و همه ارکان نظام بر دشمن پیروز خواهیم شد و بار دیگر عزت ملت ایران حفظ خواهد شد.

وی با اشاره به نقش رفسنجان در دوران جنگ بیان کرد: با توجه به تعداد شهدا، رزمندگان و آزادگانی که رفسنجان دارد نقش آن بسیار بی‌بدیل بود هم در پشت جبهه مردم با تمام توان با بذل مال از جبهه حمایت کردند و همچنین بخش عظیمی از شهدای لشکر ثارالله از رفسنجان بودند.