فرماندار رفسنجان گفت: دستگاه‌های دولتی که با بخش خصوصی ارتباط دارند در محدوده اختیارات و چارچوب قوانین خدمات دهند.

به گزارش “روراستی” فرماندار رفسنجان در جلسه رفع موانع تولید اظهار داشت: دستگاه‌های دولتی که با بخش خصوصی ارتباط دارند در محدوده اختیارات و چارچوب قوانین خدمات دهند هرجا قانونی بازدارنده هست اعلام کنند کارگروه رفع موانع تولید به مواردی می‌پردازد که شدنی است و نباید به سمت و سویی برویم که مشکل لاینحلی وجود داشته باشد.

مجید فصیحی‌هرندی تأکید کرد: اگر مانعی وجود دارد تولیدکنندگان وارد آن عرصه نشوند.

وی بیان کرد: باید کار خودمان را انجام دهیم مردم ما را می‌بینند و قضاوت می‌کنند گاهی شرایط یاری نمی‌کند که به اهدافمان برسیم باید با برنامه پیش برویم و مانع هدررفت منابع شویم.