مسئول بخش زنان بیمارستان علی‌بن‌ابیطالب(ع) رفسنجان گفت: بخش زنان و زایمان این بیمارستان بیشترین اشغال تخت را دارد اما اگر بیماری مستقیما به این جا مراجعه کند نمی‌توانیم او را پذیرش کنیم.

به گزارش “روراستی” سمیه خرم با اشاره به اینکه در این مرکزآموزشی و درمانی در بخش زنان و زایمان از مادران باردار مراقبت‌های قبل و بعد از زایمان انجام می‌شود، اظهار داشت: در این بخش مراقبت از مادرانی که بارداری پرخطر دارند، مادران با فشار خون بالا، مبتلا به دیابت و همچنین مادرانی که مشکلات قلبی و تنفسی دارند، انجام می‌شود.

مسئول بخش زنان بیمارستان علی‌بن‌ابیطالب(ع) رفسنجان بیان کرد: مادران این بخش با معرفی‌نامه از متخصصان زنان و زایمان و حتی با زایمان‌های کم خطر نیز به این جا مراجعه می‌کنند و به آن‌ها خدمات ارائه می‌شود.

کارشناس مامایی بخش زنان و زایمان بیمارستان علی‌بن ابیطالب(ع) رفسنجان عنوان کرد: ۹ متخصص در این بخش مشغول به فعالیت هستند، ازسال ۹۲ این بخش فعالیت خود را شروع کرد و پس از مجزاشدن برنامه  انکالی، متخصصان از زایشگاه آنکال‌ها و متخصصان از زایشگاه نیک‌نفس مراجعه‌کنندگان بیشتر شدند، اما آمار بیماران پر خطر تغییری نکرده است.

وی با اشاره به اینکه بخش زنان و زایمان بیمارستان علی‌بن ابیطالب (ع) بالاترین میزان رضایت و بیشترین ضریب اشغال تخت را دارد، افزود: اما هنوز فضای کافی برای اورژانس زنان و بخش دیده نشده است که باید سریعتر فضای این بخش گسترش پیدا کند تا امکان دسترسی مراجعه کنندگان به خدمات درمانی بیشتر وجود داشته باشد.

انتهای پیام/