سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: با ارسال ۳۰۱ نمونه به آزمایشگاه‌های استان کرمان تست ۶۴ نفر در ۲۴ ساعت گذشته از نظر کرونا مثبت شده است.

به گزارش روراستی، مهدی شفیعی اظهار داشت: با ارسال  ۳۰۱ نمونه به آزمایشگاه‌های استان کرمان تست ۶۴ نفر شامل (۹ مورد بیمار بستری، ۳۱ مورد بیمار سرپایی، ۱۷ مورد پرسنل و ۷ مورد اطرافیان بیماران غربالگری شده) در ۲۴ ساعت گذشته از نظر کرونا مثبت شده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه جنسیت ۳۶ نفر زن و ۲۸ نفر مرد بوده است، افزود: در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۲۲ نفر ، حوزه دانشگاه عل‌وم پزشکی جیرفت ۴۱ نفر و حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم یک نفر شناسایی شد.

وی عنوان کرد: تعداد کل موارد دارای تست مثبت کرونا در استان کرمان تاکنون به یک‌هزار و ۴۰۳ نفر  (تعداد ۶۵۹ نفر بستری و ۷۴۴ نفر سرپایی و اطرافیان بیمار) رسیده است.

انتهای پیام/